dr. habil. Einhorn Ágnes

einhorn.agnes@gtk.bme.hu
463-3130
Igazgatóhelyettes, habilitált egyetemi docens

Konzultáció: időpont- egyeztetés e-mailen: einhorn.agnes@gtk.bme.hu

Tanulmányok, tudományos fokozatok:
2015. habilitáció, Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola
2004. PhD doktori fokozat, ELTE, nevelés és sporttudományok
1987. ELTE BTK német szak (egyéni levelező tagozat)
1984. ELTE BTK magyar-népművelés szak (levelező tagozat)

Munkahelyek:
2016-tól folyamatosan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Idegen Nyelvi Központ, egyetemi docens
2010–2016. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet, egyetemi docens
2009–2011. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató,
2010. október 15-től részmunkaidőben. TÁMOP 4.1.3-08/1-2008-0004 „A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” program,
2007–2009. Kodolányi János Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszék, főiskolai tanár
1996–2008. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (korábban Országos Közoktatási Intézet) tudományos munkatárs,
2004. szept.  1-től tudományos főmunkatárs
1993–1996. ELTE Germanisztikai Intézet Német Szakdidaktikai Központ, tanársegéd
1988–1993. Novoschool Nyelviskola Kft.

Egyéb szakmai tevékenység:
2012–2014. Oktatási Hivatal, TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” projekt, vezető szakmai szakértő részmunkaidőben:
2015. Miskolci Egyetem, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 „Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” projekt, tréner.
2012-től a Modern Nyelvoktatás c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
2004–2008. Ernst Klett Sprachen GmbH. kiadó: tankönyvfejlesztés, Team Deutsch. Ein Lehrwerk für Jugendliche. 1–3., társszerző.
2000–2008. Szakértőként és trénerként részvétel az alábbi országok vizsgareformjában: Csehország, Horvátország, Macedónia, Szlovákia, Szlovénia.
1995–2004. Ernst Klett Sprachen GmbH. kiadó: tankönyvfejlesztés, Deutsch mit Grips. Ein Lehrwerk für Jugendliche. 1–3., társszerző.
1997-től tanártovábbképző szemináriumok és előadások különböző intézmények megbízásából Magyarországon, továbbá Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Szlovéniában, Törökországban az idegennyelv-tudás mérése, a feladatfejlesztés és a nyelvi szintek témakörökben.

Kutatási területek: Az idegennyelv-tanítás elmélete és gyakorlata, teljesítménymérés: vizsgafejlesztés és osztálytermi mérés, tanári kompetenciák fejlesztése együttműködésen alapuló módszerekkel.

Jelenlegi oktatási tevékenység: interkulturális kommunikáció, német műszaki szaknyelv, kommunikációs készségfejlesztés, felkészítés külföldi tanulmányokra

 

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037084

 

Önéletrajz