Rektori - Kancellári Utasítás

A 0 kredites nyelvi kurzusokat a 17/2009. számú Rektori- Kancellári Közös Utasítás, illetve annak 2017. évi módosítása szabályozza.

A 2017. évi módosítás  elérhető itt:

Az egységes szerkezetbe foglalt változat  pedig elérhető itt: