TDK

A 2020-as TDK Konferenciával kapcsolatos határidők

Jelentkezési határidő: szeptember 30. (szerda) (A dolgozat leadásáig módosíthatóak az adatok, az összefoglalók.)

Dolgozat feltöltésének határideje: október 28. 12:00 (szerda)

A konferencia napja: november 12. (csütörtök)

Tanszéki TDK felelős: Nagy Sándorné

E épület 10 em. 5. 

nagyne@inyk.bme.hu

 

Egyéb tudnivalók

A TDK Konferencia menete

Gyakori kérdések

Jelentkezési lap

TDK pontozási szempontok

Nyelvi TDK leírása

 

Még nem tudod, mit válassz? – Gondolatébresztő ötletek TDK-témákhoz

 Interkulturális kommunikáció, nyelvpolitika

 • Munkakultúrák összevetése /kérdőívek, interjúk alapján (pl. német- magyar, amerikai-magyar), ezek nyelvi sajátosságainak elemzése
 • A magyarországi kisebbségek bármilyen vetülete, pl: generációs különbségek a nemzeti identitás tekintetében  /interjúk alapján/ Vagy: Más kisebbségek helyzetével  való összevetés
 • A Slogometer /reklámokban leggyakrabban előforduló szavak  gyűjteménye/ évenként rögzített  adatainak elemzése, okok, szociokulturális háttér, stb.
 • Magyarország imázsának változása Erasmus diákok szemén keresztül (kérdőíves kutatással)
 • Nonverbális kommunikáció: kettő (vagy több) nyelv gesztusrendszerének (vagy néhány elemének) összehasonlítása
 • A migrációs válság nyelvi hatásai /Integráció a nyelvtudáson keresztül

Szaknyelv, terminológia (gazdasági, jogi, műszaki, eu-s), nyelvészet

 • Nyelvi sajátosságok a reklámszövegekben /akár két v. több nyelv összevetésével/
 • Nyelvi újítások, új trendek, terminológiai problémák különböző szakterületek szaknyelvében (pl. műszaki tudományok, gasztronómia, informatika…)
 • Az állatnevek szólásokban, idiomatikus kifejezésekben adott nyelveken (és ezek összevetése)
 • Jövevényszavak a magyar nyelvben
 • Anglicizmusok a németben, franciában, a magyarban stb.

Mérés, értékelés, motiváció kutatás, kérdőív készítés, kiértékelés

 • A munkaerőpiac nyelvtudás iránti igényének változásai kérdőívek feldolgozásával (pl. cégek megkeresése: milyen nyelvből milyen szintű nyelvtudást várnak el?)
 • A BME-hallgatók nyelvtanulási szokásainak vagy nyelvismereti helyzetének változásai, ennek okai kérdőívek alapján (pl. miért milyen nyelvet választanak?)
 • Az online nyelvtanulás támogatottsága a BME-hallgatók körében (kérdőív nyelvtanulási szokásokról)
 • Megváltozott digitális fogyasztási szokások /akár generációs összevetésben, vagy a felsőoktatásban és azon kívül lévő fiatalok  körében/ vagy: nembeli összehasonlítás  kérdőív alapján
 • Nyelvvizsgával kapcsolatos kutatások, statisztikák készítése

 Szakfordítás, tolmácsolás

 • A politika szaknyelvének sajátos kérdései a szakfordításban vagy a tolmácsolásban
 • A fordító-szerepek változása a munkaerőpiacon
 • Filmfeliratok magyarra fordításának kérdései

  Film, zene, képzőművészet, irodalom

 • Néhány szín megnevezésének összehasonlítása adott nyelvekben
 • Filmfeliratok magyarra fordításának kérdései

Bármilyen egyéb téma, amelynek van nyelvi vonatkozása…..

 

 

 

A 2016-os TDK eredményei és fényképei

2016 TDK eredmények

A 2016-os TDK  fényképei az alábbi linken érhetőek el:
https://goo.gl/photos/NEPxWSefBa6BfX9h7

 

A 2016-os TDK Konferencia végleges programja

2016-os TDK végleges programja