TDK

TDK témaajánlatok – 2023/24. őszi félév

Az Idegen Nyelvi Központban több tudományterületen folynak kutatások, és ezek – a hallgatók fő szakjaival kombinálva – izgalmas kutatási témákat eredményezhetnek, többnyire határterületeken.

Olyan hallgatókat várunk tehát, akik szívesen végeznének kutatást interdiszciplináris témákban. A TDK szabályzatához igazodva az előadást magyar nyelven tartják meg a hallgatók, hogy lehetőségük legyen továbbmenni az OTDK-ra, a dolgozat készülhet magyar vagy idegen nyelven.

Mivel a tantárgyi szerkezetünk nem felel meg teljesen a kutatási területeknek, több olyan témát is kínálunk, amelyhez nem találnak tantárgyakat a kínálatunkban. Ezért közvetlenül a tanárt keressék, ha valamelyik témakör felkeltette az érdeklődésüket, kollégánk segítségével biztosan sikerül jó egyensúlyt találni a fő szak, illetve az adott kutatási terület között.

 

 

Interkulturális kommunikáció

Az interkulturális és a kommunikatív kompetencia fejlesztése és a kulturális különbségek területén több kollégánk folytat kutatásokat. Ezek kapcsolódási pontokat jelenthetnek több szakterülettel, pl. szervezeti kommunikáció vagy szervezeti kultúra, értékrendek meghatározásával vagy termékmegjelenítésekkel kapcsolatban. Kapcsolódó téma lehet termékek kulturális különbségei, szervezetek, ill. munkavállalók egyéni értékrendjének vizsgálata és azok hatása a szervezeti kommunikációra, valamint a szervezeti kultúra hatása, motiváló ereje az egyénre.

 

Témajavaslatok:

  • A reklámok nemzetközi trendjeiben megmutatkozó kulturális különbségek – dr. Furka Ildikó
  • A szervezeti felépítés, a folyamatok és a kommunikáció interkulturális sajátosságai multinacionális cégeknél – dr. Furka Ildikó
  • Prezentációs technikák kulturális sajátosságai –
  • Külföldi vezetők és magyar alkalmazottak közötti kommunikációs nehézségek mögött meghúzódó kulturális sajátosságok – dr. Furka Ildikó

 

Szakmai nyelvhasználat és nyelvi közvetítés (fordítás, tolmácsolás) a 21. században

A szakmai nyelvhasználat (és ehhez kapcsolódóan a szakszövegalkotás, a terminológia és a közvetítés) a gazdasági és műszaki szakemberek kompetenciáinak egyik kulcseleme. A nyelvi közvetítés önálló iparággá is vált, melyhez a számtalan gyakorlati vonatkozás mellett átfogó elméleti (interdiszciplináris) kutatások is kapcsolódnak. A fordítás és tolmácsolás egyaránt megjelenik a vállalati kontextusban, a gazdasági szférában, az Európai Unióban, műszaki területeken, és egyre hangsúlyosabb kutatási terület a fordító/tolmács személye, a tevékenység pszichológiai és interkulturális vonatkozásai, társadalmi megítélése, valamint az új technológiák megjelenése.

 

Témajavaslatok:

 

 

A készségfejlesztés és a készségmérés problémái

A tanulói vagy tanári készségek fejlesztése, illetve a készségmérés és értékelés területén több kollégánk folytat kutatásokat. Ezek kapcsolódási pontokat jelenthetnek több szakterülettel, pl. egyes munkakörökhöz szükséges készségek meghatározása és fejlesztése, a munkához kapcsolódó készségek mérése, a készségmérések összeállítása. Kapcsolódó téma lehet az önéletrajzok vagy a munkahelyre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció tartalmi és nyelvi elemzése.

 

Témajavaslatok:

  • Munkavállalói készségfejlesztés – célkészségek meghatározása adott pozícióhoz és tréningek kidolgozása, talent menedzsment (tehetséggondozás), soft-skillek fontosságának térnyerése a munkaerőpiacon – dr. Furka Ildikó
  • Készségek a projekt alapú csapatmunkában – szerepek, csoportdinamika, kommunikáció, és szervezeti kultúra együtthatásai – dr. Furka Ildikó
  • Állásra jelentkezéshez szükséges dokumentáció – kommunikációs csatornák hatása a dokumentáció tartalmára és nyelvezetére – dr. Furka Ildikó