GYIK

TÁRGYFELVÉTEL

 • Kötelező nyelvi tárgyat felvennem? A mintatantervben szereplő tárgyak közül soknak  „kritérium tárgy” a megnevezése.

Nem kötelező.  A „kritérium tárgy” kifejezés csak arra utal, hogy a diploma nyelvi kritériumához, a nyelvvizsgához kötődik a tartalma. Az előírt nyelvvizsga megszerzési helyét/módját azonban nem szabályozza az egyetem.

 • Korábban már elvégeztem az angol középhaladó 1. nyelvi tárgyat, de szeretném újra felvenni, hogy átismételhessem az anyagot.  A Neptun nem engedi, mit tehetek?

A BME-n egyszer már teljesített tárgyra a rendszer nem enged újra regisztrálni, akkor sem, ha az nyelvi tárgy, és akkor sem, ha azt egy másik képzésén végezte el.  Ismételt tárgyfelvételt Neptun kérvény benyújtásával kérhet, tudnivalók itt: A kérvényét azonban csak akkor hagyhatjuk jóvá, ha beérkezésekor van szabad hely a megjelölt kurzuson.

Kérjük, a tárgyismétlést fontolja meg alaposan. Tapasztalataink szerint az egyszer már megszerzett nyelvtudás gyorsan frissül, nem biztos, hogy teljes ismétlésre van szükség. Ajánljuk, hogy végezze el online szintmérő tesztünket   először, így pontos képet kaphat jelenlegi tudásszintjéről.

 • BME-s hallgató vagyok, szeretnék nyelvet tanulni, honnan tudhatnám meg, hogy milyen lehetőségeim vannak?

Az alapképzéses (BSc/Ba) hallgatók a mintatanterveik között megtalálják a Nyelvi mintatantervet, amely tartalmazza a számukra felvehető tárgyakat.

Egyéb képzések hallgatóinak azt javasoljuk, hogy a honlapunk tárgy programjaiból válasszanak, majd a Neptunon a  „Minden további intézményi tárgy” fülön keressenek rá a kiválasztott tárgy kódjára.

 • Nem BME hallgatóként van-e lehetőségem áthallgatással nyelvi kurzus felvételére?

Nyelvi kurzusokon sajnos nem tudunk áthallgatókat fogadni.

 • Vendéghallgató vagyok a BME-n, tanulhatok-e nyelvet?

Vendéghallgatóként a kredit értékű, szaknyelvi tárgyak kurzusain regisztrálhat ingyenesen. A 0 kredites, általános nyelvi tárgyak kurzusait csak térítés ellenében veheti fel.

 • Nagyon szeretném az angol középfokú vizsgatréning 0 kredites kurzust felvenni, de betelt. Számíthatok-e a kurzuskínálat bővítésére vagy limit emelésre?

 A hallgatói igények függvényében a regisztrációs héten még sor kerülhet további  kurzusok kiírására, erről az adott nyelvi csoport titkárságán kell érdeklődnie. A  0 kredites nyelvi kurzusok felső limitje a vonatkozó szabályok szerint nem emelhető.

 • Szeretnék a holland nyelvi tárgyra jelentkezni, de nem látok a Neptunban meghirdetett kurzust.

A kurzus kínálatról az adott nyelvi csoport  titkárságán kaphat felvilágosítást.

 • Betelt a francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő 1.  0 kredites nyelvi kurzus, amire jelentkezni szeretnék, és  az egyik társam átadná a helyét, de nem tud lejelentkezni róla. Hogyan cserélhetnénk?

Ilyen cserére nem ad módot a vonatkozó rektori rendelet.

 • Ha engedélyt kérek rá az oktatótól, beülhetek-e nyelvi kurzusra tárgyfelvétel nélkül?

Az oktató nem adhat ilyen engedélyt. Nyelvi kurzuson csak érvényes Neptun regisztrációval lehet részt venni.

 • Felvettem a spanyol menedzserkommunikáció nyelvi kurzust, szeretnék érdeklődni, hogy milyen tankönyvet kell vennem?

A tárgyprogramjaink  tartalmazzák minden egyes  tárgy tananyagát és azok beszerezhetőségét.

 • Szeretném felvenni a BMEGT611011 Német kezdő 1. rész tárgy heti 2×2 órás kurzusát, de nem találok olyat, aminek mindkét időpontja jó lenne. Bejárhatnék-e úgy, hogy az egyik időponton a 2_k10cs10_nk1 kurzusra, a másikon pedig a 2_k16cs16_nk1 kurzusra megyek?

  Nem járulhatunk hozzá ilyen tárgyfelvételhez.  Egy hallgató így két helyet foglalna el, ezenkívül oktatási szempontból sincs értelme. Hiába azonos két kurzus tananyaga, nagy valószínűséggel nem fognak ugyanolyan tempóban haladni.  

   

 

TÁRGYTÖRLÉS

 • Nem tudtam, hogy a nyelvi kurzust nem lehet törölni a regisztrációs héten, hogyan adhatnám le?

A kurzus megjegyzésében nagy betűs szöveg figyelmeztet rá, hogy a felvétel előtt olvassa el a 0 kredites nyelvi tárgyakra vonatkozó szabályokat.  Ennek elmulasztása/figyelmen kívül hagyása saját hibának minősül, tárgy törlésre nincs lehetőség.

 • Nem tudom leadni a nyelvi kurzust, mit tehetek?

A minimum (induló) létszámot elért nyelvi kurzusokat az előzetes tárgyfelvételi időszak lejárta után nem lehet leadni, a kurzus megjegyzés felhívja a figyelmet ezekre a tudnivalókra.

 • Véletlenül felvettem egy nyelvi kurzust, hogyan adhatnám le?

A kurzus megjegyzésében szerepel a figyelmeztetés a tárgy felvételi/törlési szabályaira: a gondatlan tárgyfelvétel saját hibának minősül, ilyen indokkal nem lehet a tárgytörlést kérni.  Részletes tudnivalók.

 • Nem megfelelő szintű nyelvi kurzust vettem fel, hogyan cserélhetnék?

A szintválasztás a hallgató saját felelőssége, ebben segítenek az online szintmérő tesztek. A rossz szintválasztás saját hiba, tárgytörlésre nincs mód.

 • Átadnám a helyemet egy társamnak/várólistásnak, lejelentkeztetnének a tárgyról?

Ilyen cserére nem ad módot a vonatkozó rektori rendelet.

 • Óraütközésem van, hogyan törölhetném a nyelvi tárgyat?

Az előre látott óraütközés saját hibának minősül, tárgytörlésre nincs mód.

 • Későn értesültem egy tárgyfelvételi kötelezettségemről/kötelező tárgyam óraidőpontját később változtatták meg, mint ahogyan a nyelvi kurzust leadhattam volna. Mit tehetek?

A „018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !)” kérvényt kell beadnia, csatolva a tanszéki igazolást, hogy az ütköző tárgy/kurzus felvételi kötelezettségéről nem értesítették,  illetve  az óraidőpont késői  kiírásáról/módosításáról.

 

NYELVI TÁMOGATÁSI EGYSÉGEK  („KREDITEK” )– NYELVI TÁRGYAK TÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

 • Szeretném megkérdezni, hogy az én képzésemen hány ingyenes támogatási egységem van, és ha elfogytak, vehetek-e még fel nyelvi kurzust?

A nyelvi támogatási egységekről itt talál részletes felvilágosítást:   

 • Hány támogatási egységet számítanak fel 2 kredites nyelvi kurzusért?

A kredit értékkel járó nyelvi kurzusok felvételéhez nem kell támogatási egység.

 • Ha önköltséges hallgató vagyok, akkor mennyibe kerül a nyelvoktatás?

A nyelvoktatás vonatkozó szabályozása   pénzügyi státusztól független, tehát ugyanazokkal a feltételekkel vehet részt, mint egy állami ösztöndíjas hallgató.

 • Honnan tudhatom meg, hogy hány ingyenes nyelvi támogatási egységem van még?

A nyelvi támogatási egységeket a  KTH minden félév elején közzéteszi a honlapján, és rávezeti mindegyik hallgató webfelületére is. Itt a „ Személyes adatok” extrái között található.

 • Rosszul számolták az elhasznált nyelvi egységeimet, kihez fordulhatok?

A nyelvi támogatási egységeket a KTH számítja ki, fellebbezni a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvény benyújtásával lehet náluk.

 • Nem értek egyet a rám kirótt nyelvi térítési/nem teljesítési díj összegével.

A nyelvi egységek térítési díját és a nem teljesítésért számított különeljárási díjat a KTH számítja ki.  Hozzájuk kell benyújtani a Neptunon a „007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen” kérvényt.

 • Kaphatok-e méltányosságot/felmentést a nyelvi kurzus térítési/nem teljesítési díjának megfizetésének esetében?

Ezek az összegek nem az Idegen Nyelvi Központhoz folynak be, nem rendelkezünk vele, így méltányosságot vagy felmentést sem adhatunk.

 

IGAZOLÁSOK

 • Külföldön elvégzett tárgyat szeretnék elismertetni, mi a teendőm?

Kérjük, hogy a tárgy részletes leírását (tematika, óraszám, kredit  stb) az adott nyelvi csoport titkárságára adja be (vagy Neptun kérvény mellékleteként). Az elfogadásáról a csoport vezető oktatója dönt.

 • Kitől kérhetek a BME-n elvégzett nyelvi tárgy tartalmáról igazolt leírást?

A honlapunkon megtalálja az összes nyelvi tárgy részletes leírását itt. A kinyomtatott dokumentumra aláírást/pecsétet az adott nyelvi csoport titkárságán kérhet.

 • A BME-n német nyelvből kollokviumot/szigorlatot tettem, hogyan kaphatok erről nyelvvizsga igazolást?

 Az index első és vonatkozó (kollokviumi/szigorlati pecsét) oldalának másolatát kérjük e-mailben elküldeni Tóth Zsuzsanna kolléganőnknek (toth.zsuzsi@inyk.bme.hu) ennek alapján kiállítható az igazolás.  Az átvétel lehetséges időpontjáról és helyéről értesítjük.