GYIK

TÁRGYFELVÉTEL

 • Kötelező nyelvi tárgyat felvennem? A mintatantervben szereplő tárgyak közül soknak  „kritérium tárgy” a megnevezése.

Nem kötelező.  A „kritérium tárgy” kifejezés csak arra utal, hogy a diploma nyelvi kritériumához, a nyelvvizsgához kötődik a tartalma. Az előírt nyelvvizsga megszerzési helyét/módját azonban nem szabályozza az egyetem.

 • Korábban már elvégeztem a ……………… nyelvi tárgyat, de szeretném újra felvenni, hogy átismételhessem az anyagot.  A Neptun nem engedi, mit tehetek?

A BME-n egyszer már teljesített tárgyra a rendszer nem enged újra regisztrálni, akkor sem, ha az nyelvi tárgy, és akkor sem, ha azt egy másik képzésén végezte el.  Ismételt tárgyfelvételt Neptun kérvény benyújtásával kérhet. A kérvényét azonban csak akkor hagyhatjuk jóvá, ha beérkezésekor van szabad hely a megjelölt kurzuson.

Kérjük, a tárgyismétlést fontolja meg alaposan. Tapasztalataink szerint az egyszer már megszerzett nyelvtudás gyorsan frissül, nem biztos, hogy teljes ismétlésre van szükség. Ajánljuk, hogy végezze el online szintmérő tesztünket   először, így pontos képet kaphat jelenlegi tudásszintjéről.

 • BME-s hallgató vagyok, szeretnék nyelvet tanulni, honnan tudhatnám meg, hogy milyen lehetőségeim vannak?

Az alap és mester  képzéses (BSc/Ba, MSC/Ma) hallgatók a mintatanterveik között megtalálják a Nyelvi mintatantervet, amely tartalmazza a számukra felvehető tárgyakat.

 • Nem BME hallgatóként van-e lehetőségem áthallgatással nyelvi kurzus felvételére?

Nyelvi kurzusokon sajnos nem tudunk áthallgatókat fogadni.

 • Vendéghallgató vagyok a BME-n, tanulhatok-e nyelvet?

Vendéghallgatóként a kredit értékű, szaknyelvi tárgyak kurzusain regisztrálhat ingyenesen. A 0 kredites, általános nyelvi tárgyak kurzusait csak térítés ellenében veheti fel.

 • Nagyon szeretném az angol középfokú vizsgatréning 0 kredites kurzust felvenni, de betelt. Számíthatok-e a kurzuskínálat bővítésére vagy limit emelésre?

 A meghirdetett  kurzusok limitjének emelése  és a kurzuskínálat bővítése a regisztrációs időszakban már valószínűtlen. Kérdésével az oktatásszervezési asszisztensünket, Szatmári Gabriellát keresheti a 463 -3142 telefonszámon vagy a szgabi@inyk.bme.hu  mail címen..

 • Ha engedélyt kérek rá az oktatótól, beülhetek-e nyelvi kurzusra tárgyfelvétel nélkül?

Az oktató nem adhat ilyen engedélyt. Nyelvi kurzuson csak érvényes Neptun regisztrációval lehet részt venni.

 • Felvettem a spanyol menedzserkommunikáció nyelvi kurzust, szeretnék érdeklődni, hogy milyen tankönyvet kell vennem?

A tananyagról a hallgatók a szemeszter kezdetén Neptun értesítést kapnak.

 • Szeretném felvenni a BMEGT611011 Német kezdő 1. rész tárgy heti 2×2 órás kurzusát, de nem találok olyat, aminek mindkét időpontja jó lenne. Bejárhatnék-e úgy, hogy az egyik időponton a 2_k10cs10_nk1 kurzusra, a másikon pedig a 2_k16cs16_nk1 kurzusra megyek?

  Nem járulhatunk hozzá ilyen tárgyfelvételhez.  Egy hallgató így két helyet foglalna el, ezenkívül oktatási szempontból sincs értelme. Hiába azonos két kurzus tananyaga, nagy valószínűséggel nem fognak ugyanolyan tempóban haladni.

 

NYELVI TÁMOGATÁSI EGYSÉGEK  („KREDITEK” )– NYELVI TÁRGYAK TÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

 • Szeretném megkérdezni, hogy az én képzésemen hány ingyenes támogatási egységem van, és ha elfogytak, vehetek-e még fel nyelvi kurzust?

A nyelvi támogatási egységekről itt talál részletes felvilágosítást:   

 • Hány támogatási egységet számítanak fel 2 kredites nyelvi kurzusért?

A kredit értékkel járó nyelvi kurzusok felvételéhez nem kell támogatási egység.

 • Ha önköltséges hallgató vagyok, akkor mennyibe kerül a nyelvoktatás?

A nyelvoktatás vonatkozó szabályozása   pénzügyi státusztól független, tehát ugyanazokkal a feltételekkel vehet részt, mint egy állami ösztöndíjas hallgató.

 • Honnan tudhatom meg, hogy hány ingyenes nyelvi támogatási egységem van még?

A nyelvi támogatási egységeket a  KTH minden félév elején közzéteszi a honlapján, és rávezeti mindegyik hallgató webfelületére is. Itt a „ Személyes adatok” extrái között található.

 • Rosszul számolták az elhasznált nyelvi egységeimet, kihez fordulhatok?

A nyelvi támogatási egységeket a KTH számítja ki, fellebbezni a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvény benyújtásával lehet náluk.

 • Nem értek egyet a rám kirótt nyelvi térítési/nem teljesítési díj összegével.

A nyelvi egységek térítési díját és a nem teljesítésért számított különeljárási díjat a KTH számítja ki.  Hozzájuk kell benyújtani a Neptunon a „007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen” kérvényt.

 • Kaphatok-e méltányosságot/felmentést a nyelvi kurzus térítési/nem teljesítési díjának megfizetésének esetében?

Ezek az összegek nem az Idegen Nyelvi Központhoz folynak be, nem rendelkezünk vele, így méltányosságot vagy felmentést sem adhatunk.

 

IGAZOLÁSOK

 • Külföldön elvégzett tárgyat szeretnék elismertetni, mi a teendőm?

A vonatkozó Neptun kérvényt kell beadnia. A tárgy részletes leírását (tematika, óraszám, kredit  stb)  és a teljesítésről szóló igazolást a  kérvény mellékleteként mindenképpen töltse fel..

 • Kitől kérhetek a BME-n elvégzett nyelvi tárgy tartalmáról igazolt leírást?

Oktatásszervezési asszisztensünket, Szatmári Gabriellát keresheti a  463 -3142 telefonszámon vagy a szgabi@inyk.bme.hu  mail címen.

 • A BME-n német nyelvből kollokviumot/szigorlatot tettem, hogyan kaphatok erről nyelvvizsga igazolást?

 Az index első és vonatkozó (kollokviumi/szigorlati pecsét) oldalának másolatát kérjük e-mailben elküldeni Tóth Zsuzsanna kolléganőnknek (toth.zsuzsi@inyk.bme.hu) ennek alapján kiállítható az igazolás.  Az átvétel lehetséges időpontjáról és helyéről értesítjük.