Tárgyfelvétel / Rektori - Kancellári utasítás

Nyelvi tárgyakat – az egyetem többi tárgyához hasonlóan – a Neptunon lehet (és kell) felvenni. Tárgyfelvétel nélkül nem fogadhatunk senkit semmilyen kurzuson, és mindenki csak azon a kurzuson vehet részt, amelyen regisztrált.

A meghirdetett nyelvi kurzusokat a mintatanterveik között található “Nyelvi tárgyak” mintatanterv listázásával nézhetik meg. 

Alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a különböző típusú nyelvi kurzusok tárgyfelvételére vonatkozóan.

 

0 KREDITES, ÁLTALÁNOS  

nyelvi tárgyaink felvételét és teljesítését a 17/2009 (08. 29.) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól c. rendelkezés szabályozza.  Kérjük, ezt tárgyfelvétel előtt feltétlenül olvassák el: letöltés

Nyelvi támogatási egységeket (térítésmentes kurzus felvételi lehetőséget) a következő képzések  hallgatóinak biztosít az egyetem:   

Csak nappali, teljes munkaidős:
– alapképzésen: 8 egység;
– mesterképzésen: 4 egység;
– doktorandusz képzésen: 4 egység;
– osztatlan képzésen: 12 egység

áll rendelkezésükre  függetlenül a hallgatók pénzügyi státuszától (tehát  az önköltségeseknek és az állami ösztöndíjasoknak egyformán). Egy képzési szinten csak egyszer lehet igénybe venni az egységeket – tehát két azonos szintű párhuzamos képzés nem duplázza meg azokat – és a fel nem használt egységek nem vihetők tovább a következő szintre.

– A fenti felsorolástól eltérő képzésen részt vevő hallgatók térítés ellenében vehetnek fel nyelvi kurzust, egy egység ára jelenleg 13 000 Ft.

 – A kurzusok egy félévre vonatkoztatva a heti óraszámtól függően 2 (heti 2×2 óra) vagy 1 (heti 1×2 óra) támogatási egységet érnek. A kurzusok egységértékét a kurzuskódban feltüntetjük.

– A hallgatók rendelkezésére álló nyelvi támogatási egységeket a KTH tartja számon, és minden félévben közzéteszi a honlapján. Szintén a KTH rója ki a fizetendő költségtérítést, amennyiben egy hallgatónak elfogynak, vagy képzéstől függően nincsenek ingyenes nyelvi egységei. Kérjük, hogy a számítással kapcsolatban a KTH-hoz nyújtsanak be reklamációt. Mivel a nyelvi kurzusokért befolyó összeggel nem az Idegen Nyelvi Központ rendelkezik, ebben az ügyben sem tudunk méltányossági kérelmet elbírálni!

 

 KREDITÉRTÉKŰ, KÖZISMERETI   

tárgyaink felvételét és teljesítését az érvényes TVSZ rendelkezései szabályozzák, tehát semmiben nem térnek el a többi egyetemi tárgyétól. 

 

Tárgyfelvételi szabályok

– Minden nyelvi kurzus (0 kreditesek  és kreditesek egyaránt) felvételére és leadására az érvényes TVSZ rendelkezései vonatkoznak, tehát ugyanúgy lehet felvenni és leadni az előzetes és a végleges tárgyfelvételi időszakokban, illetve a szorgalmi év első hetében beadott kérvényeken keresztül, mint a többi egyetemi tárgyat.

Kérjük , ne felejtsék el:

  • nyelvi kurzust is csak az Utólagos tárgyfelvételi /törlési Neptun kérvény beadásával lehet leadni vagy felvenni a szorgalmi időszak kezdetén. Erre vonatkozó írásbeli vagy szóbeli kérelem alapján nem veszünk fel és nem törlünk senkit.

Saját hibás tárgytörlési kérelemnek minősül: az előre látott óraütközés, a rossz szintválasztás (a szint választásáért a hallgató saját maga felelős, szintmérő teszteket és a tárgyak leírásait honlapunkon minden egyes nyelv menüpontja alatt megtalálja) és a Neptun üzemeltetés által nem igazolt rendszerhiba.

Az utólagos tárgyfelvételi/tárgytörlési kérvények beadási határidejének lejárta után nyelvi tárgy törlésére vagy felvételére sincs lehetőség.

 FONTOS FIGYELMEZTETÉS

 A fenti tájékoztatás a 0 kredites, általános tartalmú nyelvi tárgyakat illetően nem teljes körű, az összes tudnivalót a rektori utasítás tartalmazza. Ezzel kapcsolatban az Idegen Nyelvi Központnak NINCS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE. Amennyiben ezt a tájékoztatót nem olvassa el, vagy figyelmen kívül hagyja, nem számít tárgytörlési indoknak.

További kérdésekkel a nyelvi@inyk.bme.hu e-mail címen keressenek bennünket.