Dr. Jámbor Emőke

jambore@inyk.bme.hu
463-2538
egyetemi docens, csoportvezető, nyelvvizsgáztató tanár
Újlatin nyelvi csoport