dr. Fischer Márta

fischer.marta@gtk.bme.hu
463-2013
igazgató, egyetemi docens, csoportvezető
Angol nyelvi csoport

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok:
2010. doktori fokozat, ELTE, fordítástudomány (PhD)
2003. EU-tanulmányok, College of Europe, Varsó (MA)
2001. jogi tanulmányok, PTE Állam- és Jogtudományi Kar (jogi szakoklevél)
2000. szakfordító, PTE, Közgazdaságtudományi Kar, (MSc – ágazati szakfordítóképzés)
2000. közgazdász, PTE, Közgazdaságtudományi Kar, (MSc)

 

Egyéb képesítés:
2011. Certified Terminology Manager Trainer (ECQA)

 

Munkahelyek:
2011-től folyamatosan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Idegen Nyelvi Központ, egyetemi docens, 2016-tól igazgató
2009–2011. részmunkaidőben, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató, szakmai menedzser, a TÁMOP 3.1.1. 8.1. („Az oktatási ágazat K+F+I fejlesztése”) projektben
2007–2011. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Terminológia és Szakfordítás Tanszék, egyetemi tanársegéd
2000-2007. Oktatási Minisztérium (2006-tól Oktatási és Kulturális Minisztérium), nemzetközi terület, referens, 2001-től titkárságvezető, főosztályvezető-helyettes

 

Egyéb szakmai tevékenység:
2018-tól témavezető, PTE Neveléstudományi Doktori Iskola
2011-től TermNet – International Network of Terminology, CTM-tréner, webináriumok és képzések angol és német nyelven
2011-től EU-intézmények (Brüsszel, Luxembourg), továbbképzések, EU-terminológia és szakfordítás
2009-2011. Klett Kiadó: tankönyvfejlesztés, EU English – Using English in EU Contexts with English-Hungarian EU Terminology, hazai és nemzetközi kiadás, társszerző
2007-től Terminológiai Dokumentációs Központ (TermDok), Pécs, kutató, képzések, terminológiai adatbázisok fejlesztése              
2007-től Tempus Közalapítvány, oktatás (EU-szaknyelv kurzusok), szakértés, bírálat (LLP, Európai Nyelvi Díj)

Kutatási területek:
terminológia és fordítás, EU-többnyelvűség, fordításpolitika, értékelés a fordítóképzésben

Jelenlegi oktatási tevékenység:
szakfordítás (angol, német), terminológia, EU-ismeretek, szakmai (jogi és gazdasági) ismeretek

 

Válogatott publikációk

Fischer M. 2018. Terminológia és Fordítás. Pécs: Institutio.

Fischer M. 2018. Terminológiai tévhitek. In: Bocz Zs. – Besznyák R. (szerk.) Porta Lingua. 113-128.

Fischer M. 2017. Kompetenciafejlesztés a szakfordítóképzésben – örök dilemmák, régi-új módszerek és a terminológiai kompetencia. In: Kóbor M. – Csikai Zs. (szerk.) Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez. Pécs: Kontraszt. 17-49.

 

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10015802

Önéletrajz