Online megjelenés - Terminológia és Fordítás

Online is elérhető Fischer Márta 2018-ban megjelent Terminológia és Fordítás című tanulmánykötete, amely több szempontból, számos nyelvi példával mutatja be a fordításközpontú terminológiaelmélet alapfogalmait és a gyakorlatban felmerülő fordítási-terminológai dilemmákat. A kötet alapgondolata az, hogy a szakszöveg fordítása túlmutat egy-egy terminus célnyelvi megfeleltetésén. Döntési helyzetekről, stratégiák közötti választásról van szó, ami a szerző érvelésében egy önálló, terminológiai kompetenciát feltételez. Ebben mutatkozik meg leginkább az, hogy a fordító egyszerre nyelvész, szakember és terminológus. 
A kötet e kompetencia elsajátításához nyújt segítséget a fordítás oktatásában és gyakorlatában egyaránt – valós fordítás(oktatás)i tapasztalatokra építve.