In memoriam - Sziklainé Dr. Gombos Zsuzsanna 1950 – 2018

In memoriam

Sziklainé Dr. Gombos Zsuzsanna

1950 – 2018

Sziklainé Dr. Gombos Zsuzsa egyetemi docens, vezető nyelvtanár, nyelvi csoportvezető, igazgatóhelyettes angol nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, általános és alkalmazott nyelvészet szakos oktatóként több mint négy évtizeden át szolgálta a műegyetemi nyelvoktatást, nyelvi képzést. Szakmai tudása, nyelvismerete és interkulturális ismeretei alapján hallgatói nemzedékek sorát oktatta, de jelentős érdemei voltak a műegyetemi oktatók, kutatók nyelvi kultúrájának formálásában is. Hosszú éveken át oktatta, illetve szervezte a kandidátusi nyelvtanfolyamokat, nyelvvizsgákat. A Nyelvi Intézet tudományos és oktatási igazgatóhelyetteseként fontos szerepet töltött be az intézet modern arculatának kialakításában, a modernizálást szolgáló európai pályázati projektek megnyerésében. Elhivatott pedagógusként mindenkor és minden erejével a műegyetemi hallgatók ügyét, fejlődését szolgálta. Az intézet nemzetközi kapcsolatrendszerét angol, orosz és más nyelvekre kiterjedő nyelvtudásával, kiváló kommunikációs ismereteivel, kapcsolat-teremtő készségével fokozatosan bővítette. A Műegyetem, illetve hazánk hírnevét a külföldi hallgatók nyelvi és országismereti oktatásával messzi országokba is eljuttatta. A hallgatókkal való jó kapcsolatát mutatja, hogy a Tudományos Diákköri Konferenciákon minden évben több hallgatója is indult, jelentős műegyetemi, sőt országos elismeréseket szerezve. Több hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagjaként is sikeresen dolgozott. Tudományos munkásságát tananyagok, oktatási segédanyagok egész sora, továbbá számtalan hazai és külföldi nyelvpedagógiai, alkalmazott nyelvészeti előadás és publikáció fémjelzi. Tevékenységét kollégái, az egyetemi, a kari és az országos fórumok egyaránt magasra értékelték. Erről tanúskodnak elismerései: többszörös dékáni és rektori dicséret; A Kar Kiváló Oktatója; a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett. Búcsúzunk a kiváló oktatótól, a nagyszerű kollégától, aki szakmai tevékenységével, példamutató elhivatottságával, az egyetem iránti lojalitásával és hűségével, örök optimizmusával és derűjével, támogató segítőkészségével, közvetlenségével a kollégákra is mindig nagy és inspiráló hatással volt.