Fontos változások a BME Nyelvvizsgákon

FONTOS VÁLTOZÁSOK

 

1. 2016 novembertől minden vizsgarendszerünkben könnyebb lesz komplex nyelvvizsgát szerezni!  

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

 

Részvizsga

Készségek

Vizsgázói
eredmény

Kimenet

Eddig

2016. novembertől

Írásbeli

Olvasáskészség

57%

sikertelen írásbeli részvizsga

 sikeres komplex vizsga

Íráskészség

57%

Szóbeli

Beszédkészség

63%

sikeres szóbeli részvizsga

Beszédértés

63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.

 

2. Miért frissebbek általános nyelvvizsgáink? Mert

  • mindhárom szinten (B1, B2, C1)
    • a beszédértés 2. feladatát, ahol állításokról kellett eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak, lecseréltük háromopciós feleletválasztós feladattípusra
    • az íráskészséget az eddigi egy helyett immár két feladattal mérjük
    • a kétnyelvű B1 általános vizsgán két újtípusú olvasáskészség és közvetítés feladat szerepel

 

3. Miért modernebbek gazdasági és műszaki nyelvvizsgáink? Mert mindhárom szinten (B1, B2, C1)

  • egynyelvűvé tettük a vizsgát, azaz nincs több közvetítési-fordítási feladat
  • csupán egy nyelvtani feladatot kell megoldani
  • a nyelvtani feladat megoldásához is használható szótár

 

4. Vizsgapontszám változás

Mind a négy vizsgarendszerünkben (általános egynyelvű, általános kétnyelvű, gazdasági, műszaki) mindhárom szinten a beszédkészség értékelésére adható maximális vizsgapontszám 40 lesz.

 

A vizsgarendszereket bemutató táblázataink már a megváltozott vizsgát mutatják:

 

A frissített vizsgarendszer mintafeladatsorai elérhetőek ide kattintva.