Sikiné Kozma Katalin

kkatalin@inyk.bme.hu
463-3138
nyelvtanár angol, nyelvvizsgáztató tanár
Angol nyelvi csoport

Konzultáció: időpont egyeztetés e-mailen: kkatalin@inyk.bme.hu