Dr. Brandt Györgyi

brandtgy@inyk.bme.hu
463-2687
adjunktus, magyar, német, nyelvvizsgáztató tanár
Német nyelvi csoport

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

2011.PhD doktori fokozat, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, hungarológiai disszertáció
1998. ELTE BTK Magyar mint idegen nyelv szak
1982. ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom szakok

Munkahelyek:

1996-tól folyamatosan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Idegen Nyelvi Központ, egyetemi adjunktus
1982–1995. ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus, nyelvtanár

Egyéb szakmai tapasztalat:

jegyzetírás, tananyagfejlesztés, nyelvvizsgáztatás, nyelvvizsgaanyag-készítés

Kutatási területek:

hungarológia, magyar mint idegen nyelv oktatása, kutatása

Jelenlegi oktatási tevékenység:

Tiencsini Idegen Nyelvi Egyetem, magyar nyelvi lektor

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10041720

Önéletrajz